• projects_a3_01
  • projects_a1_03

Детски център за деца и младежи с увреждания “Света Анна”

За центъра

Фондацията изгради и оборудва, с подкрепата на Социално инвестиционен фонд, фондация „Лале” и други дарители, в блок „Г” на селище „Младост” Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Анна”. Дневният център е снабден с подход за инвалидни колички и асансьор, осигуряващ достъпа на децата до всички нива. Архитектурният план на сградата е съобразен с всички изисквания за достъп на хора с увреждания. Разполага с приемна, 2 стаи за групова терапия, 2 зали  за рехабилитация, логопедичен кабинет, кабинет на психолога,  зала за монтесори терапия, кабинети за индивидуална работа, компютърна зала, стаи за отдих и почивка, столова с кухненски бокс, санитарни възли на всеки етаж за децата, санитарни възли за персонала, стая за екипни срещи, зала за обучение на персонала и среща с родителите, стаи за персонала и новооборудвана през 2010 г.  стая  – мултисензорна среда. Всички кабинети и зали са подходящо оборудвани.

Дейност

Центърът работи от 1 юли 2007 г. като делегирана от държавата дейност и в него се обучават /по програмата на масовото и на помощното училище/ и се рехабилитират общо 25 деца с различни увреждания.

На 19.12.2008 г. беше открита единствената в града детска площадка, адаптирана за деца с увреждания, която е изградена със средства от Общинския съвет – Пловдив.