• projects_k2_02
  • projects_k2_03
  • projects_k2_01
  • projects_k2_04

Проект “Децата по реката”

Проект “Децата по реката”

Фондация „Бъдеще за България“ – клон Русе реализира проект „Децата за реката“ с продължителност 9 месеца (януари – септември 2003 г.), финансиран от Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния. Партньори по проекта бяха Общински детски център за култура и изкуство (ОДЦКИ) – гр. Русе и Младежка Асоциация „Йон Виня“ от гр. Гюргево. Фондацията обяви международен детски конкурс за рисунка на тема „Реката“ в общините Русе и Гюргево. Комисии от експерти определиха победителите в конкурса от двете общини. Тези победители заедно с представители на школите по рисуване в ОДЦКИ – Русе, и Асоциация „Йон Виня“ – Гюргево, (общо 20 деца) участваха в планираните два международни пленера – за опознаване на културно-историческото наследство на Русе и Гюргево, както и пленер, който се проведе по време на разходка с кораб по река Дунав. Рисунките от трите пленера, както и от предхождащия конкурс, бяха подредени в бъл- гарско-румънска изложба „Култура и екология“ в двата крайдунавски града. Младите художници изработиха и Детска екокарта на река Дунав, която беше отпечатана с надписи на български и румънски език в 1000 екземпляра и разпространена в учебни заведения и детски центрове от граничните райони. Проектът приключи с концерт-спектакъл „Добри съседи“ в Русе с участието на групи и индивидуални изпълнители от ОДЦКИ – Русе и Асоциация „Йон Виня“ – Гюргево и с поканени от организаторите любими на децата изпълнители.