• projects_e2_03
  • projects_e2_02
  • projects_e2_01
  • projects_e2_04

Европейски връстници

За проекта

Проект „Европейски връстници“ се осъществи от фондация „Бъдеще за България“ с финансовата подкрепа на програма „Европа 2002“ на ЕС. Проектът стартира през ноември 2003 г. и беше с продължителност 12 месеца. Партньор на Фондацията беше фондация „Европейски институт“, а участниците бяха 147 младежи на възраст между 14 и 18 години от средни училища в Девин, Доспат, Дряново, Кърджали, Русе, Сатовча и София. Те бяха разделени на 7 групи – т.нар. европейски класове, по една във всяко от седемте населени места, от по 21 ученика, които бяха разпределени в 7 отбора по трима. Активно участие в проекта взеха студенти, специалност „Европеистика“, от Софийския, Пловдивския, Русенския, Великотърновския университет и седем преподаватели.

Цели

Главната цел на проекта бе да представи по разбитаем и развлекателен начин идеята за обединена Европа, ценностите на ЕС, стратегиите му, свързани с ролята и възможния принос на младите хора за бъдещото членство на България в ЕС. Тази цел беше постигната чрез повишаване знанията и предизвикване на позитивна реакция у 7 студенти, 7 преподаватели, 147 младежи от европейските класове и около 3951 непреки бенефициенти в населените места Девин, Доспат, Дряново, Кърджали, Русе, Сатовча и София. Участниците придобиха знания за историята, институциите, страните – членки на ЕС, стратегиите на ЕС за повишаване на знанията, образованието, мобилността, информацията, заетостта, автономността и участитето на младите хора, най-важните документи и условия за процеса на разширяване и членство в ЕС, преговори и приоритетите на програма „Младеж 2003“ на ЕС.