• projects_b3_01
  • projects_b3_02
  • projects_b3_03
  • projects_b3_04
  • projects_b3_05

Проект “Код: Границата отменена”

За проекта

Проект „Код: Границата отменена“ се осъществи от фондация „Бъдеще за България“ клон Русе и младежката асоциация „Йон Виня“ – Гюргево, Румъния, с финансовата подкрепа на Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2001 на ЕС, и имаше за цел да формира съзнание сред 40 млади хора на възраст 14 – 18 години и местни институции (Общински детски център за култура и изкуство – Русе и културен дом „Йон Виня“ в Гюргево) за обща принадлежност към граничния регион и създаване на условия за развитието му в областта на културния обмен и туризма.

Дейности

Дейностите по проекта бяха опознавателни и изследователски. Свързани с общия бит на двете държави, културно исторически забележителности, фолклор, езикови курсове, гостувания на разменни начела. Младежите изготвиха кратко учебно-развлекателно пособие от типа „от младежи за младежи“, което отразява в занимателна форма основни елементи от бита и традициите на граничния регион. Изработи се и се разпространи общ за региона турстическо-рекламен пакет, който съдържа информация за културно-исторически забележи- телности, снимки, карта на района и полезна туристическа информация.

Издаде се и се разпространи двуезична брошура „Код: Границата отменена“, която съдържа ин- формация за проекта и за участниците, извадка от резултатите от проведените ученически изследвания, общи за граничния регион обичаи, празници, рецепти, герои от митове и легенди, носии, приказки и снимков материал от всички дейности по проекта.