• internship-01
  • internship-02

Проект “От стажуване към устойчива заетост”

Проектът

Проект „От стажуване към устойчива заетост“ се осъществява от фондация „Бъдеще за България“ с финансовата подкрепа на програма ФАР 2002.01 на ЕС на територията на община Видин. Стойността на проекта е 47 960 евро.

Цели

Проектът цели понижаване равнището на безработица в района на Видин сред безработни младежи на възраст от 18 до 24 години. Неговата продължителност е 12 месеца (май 2005 г. – май 2006 г.) и включва организиране и провеждане на 6-месечен стаж за 20 безработни младежи във фирма СД „Металик 90“, както и договаряне на последваща устойчива заетост за всички стажанти. Стажът се проведе по предварително разработена програма посред- ством обучение чрез ротация на конкретното работно място. Една от целите на проекта е да допринесе за създаване на устойчиви партньорства между нестопанска организация – Фондация „Бъдеще за България“, и работодател – СД „Металик 90“, специализирана в производство на мъжка, дамска и детска конфекция.

Целева група

Преки бенефициенти по проекта са 20 безработни младежи на възраст 18–24 години със средно образование, но без професионална квалификация и стаж, регистрирани в бюрото по труда – гр. Видин. Друга целева група по проекта са 20 работници от СД „Металик 90“, които имаха възможност да повишат квалификацията чрез курс на обучение. Работници на възраст до 29 години бяха с приоритет при включване в обучението.