• projects_p1_01
  • projects_p1_02
  • projects_p1_03
  • projects_p1_04
  • projects_p1_05
  • projects_p1_06

Парад на детската енергия

Детето в България

В рамките на проекта „Детето в България“ (1997 г.) беше сформирана работна група от студенти и преподаватели от Юридическия факултет на Софийския университет, които събраха и преведоха международноправни актове, на които да стъпят предложенията за законодателни промени по отношение на децата в България. Беше организирана Национална работна среща „Взаимодействие в политиките за детето“ на 8 декември 1997 г. с участието на повече от 30 представители на нестопански организации, работещи с и за деца, както и представители на изпълнителната власт, където бяха обсъдени различни проблеми и бяха дадени препоръки и идеи за решаването им.

Детско лято

Тази идея подкрепиха финансово нашите партньори от Фондацията за развитие на граждан- ското общество (ФРГО), фондация „Отворено общество“ и наши дарители от Израел. През лятото на 1997 г. на базата в с. Равда почиваха 1450 деца и учители от 20 домове за сираци, а през лятото на 1998 г. в базите в с. Равда и с. Бяла – 2379 деца и учители от домовете и повече от 100 гости – доброволци и скаути.

Национален фестивал „Златният петел“

Националният фестивал на българската детска песен „Златният петел“ стартира през 1998 г. по идея на композитора Борис Карадимчев. Организацията на фестивала е дело на ползотворното сътрудничество и партньорство на фондациите „Българска песен“ и „Бъдеще за България“. Фестивалът обхваща два конкурса: за певчески състави от всички жанрове и стилове и за нови български детски песни. Подготовката на съставите протича целогодишно, а заключителният етап е по традиция от 30 май до 1 юни всяка година.

Коледна среща на талантливите деца

На 17 декември 1999 г. в хотел „Кемпински – Зографски“ фондация „Бъдеще за България“ организира коледна среща на деца, които с таланта си представят България извън нейните граници. На срещата бяха поканени първенците от национални и международни олимпиади, както и участници в национални и международни конкурси и състезания в различни области на науката и изкуството.

Програма 2000 – „Парад на детската енергия”

Съдържанието на Програма 2000 е цикъл от конкурси и викторини, свързани с българските национални и традиционни празници.

Темите на конкурсите предизвикаха жив интерес у децата, за което говори броят на участ- ващите в конкурсите от 1997 до 2001 г. и в програмата като цяло – 11 327 деца.

Резултатите от конкурсите бяха широко отразени чрез медиите и показвани чрез изложби в страната и чужбина. Номинираните рисунки от конкурса „Поглед в бъдещето“ бяха изложени в сградата на ООН в Ню Йорк, а от „Български светии и свети места“ – в културния център във Варшава по случай 3 март. Организирани бяха изложби в Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Търговище, Ловеч и Благоевград

Пленер „Охрид 2000“

По инициатива на фондация „Бъдеще за България“ съвместно с македонската фондация „Благовестие“ и с любезното съдействие на кмета на град Охрид се проведе Детски пленер по изкуствата в гр. Охрид. Участваха 46 малки художници от школите по изкуства в Търговище, Ловеч, Варна, Плевен, София, Пловдив и село Ореш, и 50 македонски деца. В книга-албум „Детски пленер Охрид 2000“ бяха отразени резултатите от личните впечатления и творчеството на децата.

Благовещение

По повод началото на пролетта и в навечерието на светлия християнски празник Благовещение фондация „Бъдеще за България“ и издателство „Анубис“ организираха на 23 март 2001 г. детски празник в София. В програмата взеха участие Богдан Томов, Благовест Аргиров и децата от ЦДГ 37 в столицата. На празника бяха оповестени победителите в конкурса на фондацията за детска рисунка на тема „Пролет“ от училищата и детските градини в район „Красно село“.

1-во място на Балканиадата по математика

Нашите сънародници за пореден път спечелиха първо място в отборното класиране – с получените 3 златни и 3 сребърни медала. Фондация „Бъдеще за България“ оказа съдействие за закупуването на самолетните билети за участниците в балканиадата с подкрепата на фирма дарител.

140 години ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Липница

На 15 май 2003 г. в читалищната зала на гр. Ботевград се състоя благотворителен концерт по повод 140 години от основаването на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Липница, община Ботевград. Фондация „Бъдеще за България“ подкрепи тази благотворителна инициатива на училището, където учат и домуват безпризорни деца. Осигурихме детски комплекти, както и участието в концерта на известните изпълнители Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Васко Кръпката, Богдан Томов и Благовест Аргиров.

Детски конкурси за стихотворение

Фондация „Бъдеще за България“ организира ежегодно конкурси за детски стихотворения на деца в две възрастови групи, до 12 години и от 12 до 18 години. Журито внимателно отсява детските творби, като наградените деца са десетки. След всеки конкурс се организира тържество, на което младите таланти получават своите награди.