• projects_g1_01
  • projects_g1_02
  • projects_g1_03

Проект “Градини”

Проект „Градини на ООН“

По инициатива на сп. „Градина“, Столичната община, фондация „Бъдеще за България“ и Програмата за развитие на ООН в България в Градската градина на столицата беше осъществен проектът „Градини на ООН“. С подкрепата на специалисти по озеленяване, фирми, дипломатически представителства бяха създадени градини на България, Холандия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Светия Престол, на страните от Латинска Америка, Гърция, Великобритания, Израел, Мароко, ЮАР, Португалия, Ливан, Япония, Италия, Русия, ООН и на фондация „Бъдеще за България“.

Проект „Красива София“

Почистване на Студентски град по инициатива на управата на Студентски град и фондация „Бъдеще за България“ с идеята младите му жители да почистят мястото, където живеят. Включиха са много младежи, общински служители и екипът на Фондацията. Освен събраните отпадъци, които направиха Студентския град чист и свеж, студентите получиха благодарности и подаръци за положения труд.

Проект „Градините на България“

Проектът „Градините на България“ е съвместна инициатива на сп. „Градина“ и фондация „Бъдеще за България“ и има за цел популяризирането и развитието на декоративното градинарство в страната. Общата вяра на инициаторите е, че чрез този проект може да се постави началото по преобразяването на трудно поддържащите се в този момент зелени пространства в градовете на страната. Едновременно с това желаем да направим популярна професията на ландшафтните архитекти, които консултират и изграждат самите градини, като чрез тяхното стимулиране да ускорим процесите на развитие на целия бранш – разсадници, цветопроизводство, поливни системи, градински аксесоари и техника, растителна защита и др. В рамките на проекта организирахме детски конкурс за стихотворение под мотото „Цветето, което отгледах“. Фондацията и сп. „Градина“ обявиха и конкурс за проект на градини в Пловдив, В. Търново, Хасково, Разград и Златоград сред сту- дентите от специалността „Ландшафтна архитектура“ на Лесотехническия университет в столицата. От наша страна осигурихме наградите за студентите, които представиха най- добрите проекти. Вече са реализирани проекти на градини в Пловдив (по повод посещението на Папа Йоан Павел II) и във Велико Търново. Получихме и сериозна подкрепа от страна на фирма MH Commercial, която дари 5000 бр. посадъчен материал за рози – по 1000 бр. за всеки от градовете, включени в проекта.