• projects_h1_01
  • projects_h1_03
  • projects_h1_02

Проект “Надежда за детето”

Идеята

Проектът „Надежда за детето“ стартира през декември 1997 г. Същността на проекта беше да се подпомага изхранването на деца от социално-слаби семейства в предварително избрани общини, като с помощта на образователните отдели бяха подбрани деца от многодетни семейства, от семейства с двама безработни родители, сираци и полусираци и пътуващи ученици, които се обучават в училища извън тяхното местожителство.

Дейност

По проекта „Надежда за детето“ от 1997 г. започна изхранването на 1546 деца от цялата страна. В процеса на работа се роди идеята за мултиплициране на ефекта от проекта и от месец март 1998 г. до края на учебната година обхванахме 10 219 деца и ученици от 93 детски градини и 124 училища.