• projects_w2_02
  • projects_w2_01
  • projects_w2_03

Проект “Работилница Европа”

Проект “Работилница Европа”

Проект „Работилница Европа“ се осъществи през 2005 г. от фондация „Бъдеще за България“ с финансовата подкрепа на програма „Европа“ 2003 на ЕС на територията на община Ботевград. Стойността на проекта е 35 571 евро. Проектът имаше за цел повишаване знанията на 80 деца, 60 от които безпризорни и от ромски произход, които живеят и учат в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Липница, за историята на Европейския съюз, неговата структура, институции, политика и ценности. Проведе се интерактивно обучение на учениците с игрови елементи и създаване на „Работилница Европа“ – място за изработка на символите на Съюза от дърво. В проекта беше заложено осигуряване на широка публичност сред населението на Ботевград на идеята за обединена Европа и предстоящото приемане на България в ЕС чрез издаването на вестник „Обединена Европа“, излъчване на телевизионна игра „Обединена Европа“ веднъж седмично по кабелна телевизия „Ботевград“, провеждане на конкурс за детска рисунка, изграждане на „Европейска градина“ в централната част на Ботевград, провеждане на тридневно празненство по повод Деня на Европа и популяризиране на дейностите по проекта чрез пресконференции, разпространение в рамките на община Ботевград на промоционална брошура „Работилница Европа“, разпространение на плакати, комплекти, знаменца и балони под надслов „Обединена Европа“.