• projects

Ремонт и оборудване

Ремонт на Домове за отглеждане и възпитание на деца

Един от първите големи хуманитарни проекти на фондацията беше направеният с подкрепата на фирма „Главболгарстрой“ основен ремонт и обзавеждане на дома за сираци в с. Слатино, община Бобошево. От създаването си Фондацията финансира частично или напълно ремонтите на Родопския пансион в Пловдив, Домовете за отглеждане и възпитание на деца „Юрий Гагарин“ в Ямбол и „Дъга“ в Добрич, както и дом „Майка и дете“ в Златица (с подкрепата на Ротари клуб от Сиатъл, САЩ).

Професионален център за обучение – Стражица

Фондацията започна изграждането на колеж, даващ възможност за тяхното професионално обучение и подготовка. През септември 1999 г. беше открит 1-ви блок на колежа и бяха настанени 57 деца, които получават професионална подготовка като специалисти в сферата на селското стопанство. Подкрепиха ни френската асоциация „Предприятия и хора“ и японското посолство в София.

Апел за подпомагане на децата от опожарените селища

През 1999 г., по време на десетките пожари, изпепелили страната, фондация „Бъдеще за България“ съвместно с БЧК отправиха апел за подпомагане на децата от опожарените селища в България. Фондацията осигури от свои дарители средства за организиране на 14-дневен летен детски лагер във Варна за 130 деца от засегнатите райони в периода на дейностите по ремонта на пострадалите от пожарите къщи и направи основен ремонт на опожареното училище „Иван Вазов“ в с. Нова Надежда, община Хасково. На пострадалите деца от училището осигурихме учебници, учебни помагала и обувки.

Център за рехабилитация и обучение на младежи инвалиди „Св. Георги“ в гр. Поморие

В сътрудничество с Националния център за со-циална рехабилитация (НЦСР) фондация „Бъдеще за България“ пое инициативата за набиране на средства за изграждането на този център, чийто архитектурен проект да бъде съобразен с всички норми и правила за свободно придвижване. Фондацията осигури и професионално кухненско оборудване, както и помогна при озеленяването на двора и зимната градина на центъра. Фондацията подпомогна финансово откриването на дневните центрове за деца с увреждания „Св. Мина“ в София и „Св. Николай Чудотворец“ в Бургас на Националния център за социална рехабилитация (НЦСР). С подкрепата на наши партньори от асоциацията „Инвакеър“ – Франция, предоставихме за разпределение на НЦСР един ТИР с инвалидни колички и помощни средства за инвалиди. Подпомогнахме и оборудването на професионален кабинет с шевни машини и пералня на СУПЗ – с. Бата, община Поморие. Отзовахме се и на молбите за помощ на дневните центрове за деца с увреждания във Велико Търново, Варна, Пазарджик, Якоруда и Смолян.