• projects_b1_01
  • projects_b1_02
  • projects_b1_03
  • projects_b1_04
  • projects_b1_05

Реформа в поправителния дом в Бойчиновци

Идеята

В основата на проекта „Реформа в поправителния дом – гр. Бойчиновци“ стои идеята за раз- работване на модерна система за превенция и ограничаванена престъпността сред подра- стващите посредством създаване на модели за задържане, лишаване от свобода и ресоциализация на непълнолетни правонарушители, съобразени с европейските стандарти. Усилията на гражданските организации, насочени към подобряване на законодателната и институционалната среда за образование и превъзпитание на непълнолетните правонарушители са необходимата първа стъпка в процеса на реформиране на поправителния дом.

Ползтворни партньорства

Проектът беше реализиран от фондация „Бъдеще за България“ в партньорство с „Европейска къща“ – Дания, Български институт за отношения между хората, фондация „Динамика“, Асоциация за семейно планиране и сексуално здраве, Българска асоциация на социалните работници, дружество „Европейско право“, Младежки център за инициативи и консултации, с финансовата подкрепа на Програма ФАРЛИЕН на Европейския съюз. За период от 2 години (2000–2002 г.) бяха осъществени повече от 20 програми и инициативи, които провокираха активно участие на младежите с девиантно поведение в Бойчиновци, ръководството и персонала на поправителния дом, както и много експерти в областта на детската престъпност от София, Пловдив, Бургас и Русе. Сред публикациите, отразяващи проекта, са 6 броя на бюлетина „Реформа“, брошурите „Бойчин“, „Казано между нас“ и „Детската престъпност – управляем риск“.

Нашият принос

Фондацията допринесе за изграждането на нова спортна фитнес зала и зала за тенис на маса, напълно оборудвана компютърна зала с 12 работни места в мрежа, оборудване на кабинета „Подготовка за живот на свобода“ и на видеотека с телевизор и видео. Дарихме и микробус, както и учебници, книги и учебни помагала за училището и бибилиотеката към дома и дървен материал и селскостопанска техника за часовете по професионално обучение.