• projects_d1_01
  • projects_d1_02
  • projects_d1_03
  • projects_d1_04
  • projects_d1_05

СПИН и наркотици

Програма за профилактика на СПИН и за ограничаване разпространението на наркотици

Огромно предизвикателство пред съвременното общество са проблемите на СПИН, упо- требата на наркотици и нарастващото насилие. Фондация „Бъдеще за България“ съвместно със свои партньори реализира редица проекти в тази област с цел да бъдем близо до проблемите на децата и младите хора и да помогнем в тяхното решаване. Започнахме своята дейност по профилактика на СПИН заедно с Министерството на здравеопазването още през 1997 г. Направихме много концерти из цялата страна, подпомогнахме продуцентска къща „Едита“ в направата на филми срещу СПИН и дрогата, по идея на РДВР – София, финансирахме отпечатването на тетрадки „Антидрога“ в 3 части за различните училищни възрасти, както и методическо указание за ползването им и брошура за родителите, подпомогнахме издаването на в. „Дрога“, съвместно с Музея на МВР и Национален форум „Българка“ направихме постоянна, а след това и пътуваща изложба „Заедно срещу дрогата“, която гостува в десетки градове в страната. Изложбата представя мостри на видовете наркотици, начините на разпространение, работата на полицията и на Агенция „Митници“ за ограничаване на това разпространение, изповеди на наркомани и предсмъртни писма. Финансирахме и театралната постановка на Кирил Ампов „Токов удар“ в Сатиричния театър, която представя проблема дрога на младежката публика.

Заедно срещу дрогата

Организирахме на 20 февруари 2002 г. заедно с издателство „Анубис“ Втора национална среща „Заедно срещу дрогата“ в Музея на МВР. Първата подобна направихме на същото място през 1999 г. с 40 представители на неправителствени организации, държавната администрация и медии. Втората среща събра заедно повече от 200 души – директори на училища, представители на неправителствени организации, медии, лекари. Участниците бяха запознати с модели и практики за ограничаване разпространението и употребата на наркотици.

Организирахме на 11 април 2002 г. и регионална среща „Заедно срещу дрогата“ в гр. Русе. В нея взеха участие 140 представители на МВР, съдебната власт, НПО от региона и медии. В рамките на срещата бяха представени съвместните инициативи на Фондацията и МВР и дейностите за ограничаване разпространението и употребата на дрога. Предложенията и препоръките от последвалата дискусия бяха обобщени и изпратени с официално писмо от Фондацията до Народното събрание.