• projects_r2_01
  • projects_r2_02
  • projects_r2_03

Съвместна работа с БЧК

Съвместна работа с БЧК

Фондацията финансира провеждането на летен лагер в учебната база на БЧК в с. Лозен с участието на 67 деца от интернат „Надежда“ и дом „Майка и дете „Св. Иван Рилски“ в София. В средата на лятото на 2001 г. по инициатива на БЧК и с подкрепата на Фондацията в санаторно-курортния комплекс „Тузлата“ край Балчик беше организиран летен учебен лагер, в който взеха участие 100 деца с физически увреждания. Фондацията подкрепи и организирането на кръводарителски кампании от НЦХТ, БЧК и различните студентски организации. С подкрепата на Центъра за изследване на демокрацията осигурихме повече от 1000 броя учебна литература (дарение от САЩ) за кръводарителите студенти. Съвместната ни работа продължава и до днес, като БЧК за нас е стратегически партньор.