• projects_c1_01

С Фондация “Академия Кардиология”

Съвместна дейност с фондация “Академия Кардиология”

На базата на препоръките на Европейското кардиологично дружество проведохме съвместно с фондация „Академия Кардиология“, БЧК и подкрепени от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, програма за профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Тази програма бе насочена към лекарите от извънболничната медицина и към населението. В периода 2000–2005 г. съвместно издавахме и списание „Наука кардиология“ в тираж 10 000 броя, включващо преводни статии, както и материали от водещи наши специалисти, в подкрепа на постоянното образование на лекарите в областта на кардиологията.