• projects_e1_01
  • projects_e1_02
  • projects_e1_03
  • projects_e1_04
  • projects_e1_05
  • projects_e1_06

Образователна програма

Олимпиади

Фондация „Бъдеще за България“ с голямо внимание следи постиженията на българските деца в областта на математическите и хуманитарните науки. Тя стимулира развитието на техните способности като подържа пряк контакт с тях, подкрепя финансово проявите им и награждава най-добре представилите се.

В продължение на 4 години (1998–2001 г.) Фондацията осигурява участията на българския национален отбор по математика в международните олимпиади, а от 2000 г. – и на отбори- те по информатика, физика, химия и биология. Привлекохме като партньор в тази инициатива и Държавната агенция за младежта и спорта, която осигури специални костюми, декорирани с българските национални символи. Фондацията осигури участие на: Национален отбор по математика в Балканиада 1998 г. в Кипър; Балканиада 1999 г. в Охрид; Балканиада 2000 г. в Кишинев, Молдова; 39-а международна олимпиада в Тайпе, Тайланд; 40-та международ- на олимпиада в Букурещ, Румъния; международно състезание в Пекин; 41-та международна олимпиада в Пейджан, Южна Корея; Национален отбор по химия в 32-ра международна олимпиада в Копенхаген, Дания; Национален отбор по биология във 2-ра международна олимпиада в Анталия, Турция; Национален отбор по информатика в международна олимпиада в Пекин; Национални кръгове на олимпиадите през 1999 и 2000 г. по български език и литература, математика, физика, информатика, биология и химия.

Летни и зимни лагери за талантливи деца

Проектът беше реализиран от фондация „Бъдеще за България“ в партньорство с „Европейска къща“ – Дания, Български институт за отношения между хората, фондация „Динамика“, Асоциация за семейно планиране и сексуално здраве, Българска асоциация на социалните работници, дружество „Европейско право“, Младежки център за инициативи и консултации, с финансовата подкрепа на Програма ФАРЛИЕН на Европейския съюз. За период от 2 години (2000–2002 г.) бяха осъществени повече от 20 програми и инициативи, които провокираха активно участие на младежите с девиантно поведение в Бойчиновци, ръководството и персонала на поправителния дом, както и много експерти в областта на детската престъпност от София, Пловдив, Бургас и Русе. Сред публикациите, отразяващи проекта, са 6 броя на бюлетина „Реформа“, брошурите „Бойчин“, „Казано между нас“ и „Детската престъпност – управляем риск“.

Гостуване на отбора по математика на Китай

От 16 до 22 май 2001 г. по покана на Съюза на математиците в България и фондация „Бъдеще за България“ в София гостува делегация от шест ученици и двама ръководители от националния отбор по математика за средношколци от Китай. Гостите имаха среща с ръководството на съюза на математиците, със своите връстници от нашия национален отбор, с учениците от Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ в столицата и участваха в националния кръг на българската олимпиада по математика.

Компютърни класове

По повод необходимостта от подготовка за работа с компютър и в интернет в българското училище Фондацията инициира идеята „Компютърна класове“ и оборудва през 2002 г. специализирани кабинети с 10 броя нови компютри, 2 принтера и връзка с интернет в 3 български училища – училище „В. Левски“ – гр. Велинград, училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сърница и Математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе. С това броят на компютърните класове по програмата на Фондацията станаха общо 30. В това число не влизат компютърните конфигурации с програмен продукт „Класическа френска литература XVI – XIX в.“ по проекта „Виртуална библиотека“ (подкрепен от френската Асоциация „Предприятия и хора“ и ЮНЕСКО) във френските езикови гимназии в София, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора, в библиотеките на специалността „Френска филология“ на Софийския, Великотърновския и Пловдивския университет и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и столичната библиотека.

Проект „Виртуална библиотека“

Съвместно с Асоциацията „Предприятия и хора“ от Франция, Фондацията осъществи проект за компютърно оборудване с програма за представяне на френската класическа литература от XVI – XIX век, на френските езикови гимназии в София, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора, в библиотеките по специалност „Френска филология“ на Софийския, Великотърновския и Пловдивския университет, в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и Столичната библиотека.