• projects_h2_04
  • projects_h2_03
  • projects_h2_01
  • projects_h1_04
  • projects_h1_05
  • projects_h2_06
  • projects_h2_07

Хуманитарна програма

Нашите партньори

Фондацията, през целия период на съществуване, е подпомагала десетки детски социални домове, домове за възрастни хора, деца инвалиди, сираци и полусираци, незрящи, нечуващи, болни възрастни хора, както и много здравни заве-дения. Основни партьори в хуманитарната ни програма бяха БЧК, Агенцията за чуждестранна помощ, Българо-германският форум, Бюрото за приятелска помощ при посолството на Германия, Асоциация „Кристина“ – Швейцария, „Хилфсверк – Австрия“ и др.

Сред големите дарители на лекарства, консумативи, медицинско и болнично оборудване са:

СТАДА – Германия, Малтийски орден, асоциация Приятели на България – Италия, Австрийско- българското дружество от Виена, ЕТ Аришоп – В. Аризанов, Софарма, Натурпродукт, Новохим, Експотек 1, Магинед, Асоциация „Кристина“ – Швейцария, Търговска лига, Обединен холдинг „Доверие“ АД, Байер – България, болницата в Санкт Пьолтен, д-р Янакиев от Австрия,

„Медикус“, СОФАРМА, Институт за серуми и ваксини – Италия, Хуманитарна инициатива на Съюза на телекомуникационните работници на Великобритания, сем. Битингер – САЩ, сем. Пандурски от Германия, Елеоноре Добрeва от Германия и много други.

Бяхме в помощ на десетки пациенти в болници в цялата страна.

За децата

Фондация „Бъдеще за България“ предостави средства за ремонтни дейности на детското отделение на болницата в гр. Свищов – кърмачески и юношески сектор, на родилното отде- ление в ОРБ – гр. Кърджали, и на отделението за недоносени деца в Държавната педиатрична болница в София.

В изпълнение на призивите за подпомагане на домовете за сираци в цялата страна се отзо- вахме и подкрепихме десетки домове – „Майка и дете“, Домове за деца от предучилищна възраст, Домове за деца и юноши, Помощни училища, Домове за деца с различни увреждания в цялата страна, а също така училища и детски градини.

По молба на Училището за деца с нарушено зрение – София и Националното читалище на слепите „Л. Брайл“ Фондацията осигури с подкрепата на фирма „Капелен България“ 900 кг. хартия за брайлов печат, която е необходима за обучението на децата с увредено зрение и за отпечатване на книги за незрящите студенти. Фондацията финансира и ремонтни дейности и обзавеждане на общежитието към същото Училище в столицата, както и озвучителна техника, лекарства и подаръци за децата.

Специално внимание на децата от домовете и от бедни семейства, за самотни възрастни хора и хора с увреждания отделяха десетки наши дарители за различни празници. Освен лакомства и играчки децата получиха учебни помагала, книжки, дрехи, обувки.

По съвместна инициатива на НЕК, МТСП и фондация „Бъдеще за България“ посещавахме и дарявахме децата и съпругите на загинали миньори. Фондацията закупи от фирма „Дрегер“ и специален апарат за измерване на газове в мините, който дарихме на мини „Бобов дол“.

Фондацията организира коледни празници за децата, лекуващи се в детските клиники на болницата „Пирогов“ в София. Участие имат певците Васко Кръпката, Богдан Томов и Благовест Аргиров, както и младите артисти от куклен театър „Копчо“ при Детски център по изкуствата на Фондацията.

За Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност“

Помогнахме на Националната служба “Пожарна и аварийна безопасност“ при доставката на противопожарна кола, линейка и специална висока стълба от Франция за нуждите на софийската пожарна. Подкрепяхме и инициативата „Млад пожарникар“.

С Фондация „Хилфсверк“

Фондация „Хилфсверк“ от Австрия изпрати 10 000 хранителни пакети и подаръци за децата на България в навечерието на 1998 г., които зарадваха стотици бедни семейства за Коледа. Чрез наши партньори от Австрия осигурихме и коледна украса за столицата и 120 броя селскостопански машини за помощ в личното стопанство за сдружение „Селскостопански машинен кръг – Елена“ в община Елена.

С Фирма „Триза“

Фирма „Триза“ от Швейцария дари 300 000 четки за зъби със специална опаковка с надпис „Подарък за децата на България“, които фондацията предостави за Националната кампания по стоматологична профилактика за децата от 1 клас, за сираци и полусираци, децата с увреждания от цялата страна.

С Фирма „Lilly“

През 2002 г. с подкрепата на фирма „Lilly“ направихме дарение от хигиенни материали и игри за Детско-юношеската психиатрична клиника на МБАЛ „Александровска“. Подарихме на детски градини 300 броя комплекти от дървени екологични играчки. В началото на годината Българската Божия църква ни предостави 70 кашона с хранителни продукти, учебни помагала, играчки, дрехи, които дарихме на ОУ – с. Липница, Домовете за деца „Радост“ – с. Дрен, и в гр. Роман.

С Асоциация „Предприятия и хора“

Асоциация „Предприятия и хора“ от Франция дари чрез нас 10 броя шевни машини „Пиклинг“ на Техникума по облекло – София.