• projects_s1_02
  • projects_s1_01
  • projects_s1_03
  • projects_s1_04

“За старт в живота”

За проекта

През ноември 2003 г., по инициатива на Ей Ай Джи – България, беше учреден дарителски фонд “За старт в живота” за стипендии на деца – сираци и полусираци, продължаващи обучението си след завършване на средното образование. Фондация “Бъдеще за България” се присъедини към тази инициатива и прие да администрира отпуснатите стипендии.

Стипендиантите, преминали през програмата до 2014 г., са общо 49, а общият бюджет на програмата е 195 800 лева, осигурени от Ей Ай Джи – България и други дарители.