• projects_w1_01
  • projects_w1_02

Жените на XXI-ви век

За проекта

Фондация „Бъдеще за България“ организира и проведе съвместно с фондация „Ценности“, асоциация „АКСЕС“, фондация „С.Е.Г.А.“, Център за социални практики и фондация „Отворено общество“ Международната конференция „Жените в ХХI век: Преодоляване на границите пред устойчивото развитие в Югоизточна Европа“ – София, 11–12 oктомври 1998 г. Конференцията премина под почетното председателство на Антонина Стоянова, Елена Костова и Ева Соколова и събра в столицата 150 жени – лидери от 15 държави. В групите участниците обсъждаха ключови за устойчивото развитие проблеми: консолидирането на демокрацията, международната сигурност и нейните регионални аспекти, културата и образованието, икономическото развитие, околната среда, развитието на гражданското общество, престъпността и корупцията, независимите медии, мрежите за социално осигуряване и общественото здравеопазване.